Tại sao cần Truy xuất nguồn gốc?

17/05/2018 | 1466 |
0 Đánh giá
DalaHouse sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của TraceVerified. Truy Xuất Nguồn Gốc TraceVerified là giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận đầy đủ thông tin về thực phẩm được sử dụng hàng ngày, từ nơi sản xuất ban đầu đến thành phẩm cuối cùng, các công đoạn trong chế biến và phân phối. Giải pháp này phát huy lợi ích trong đảm bảo an toàn thực phẩm.
DalaHouse sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của TraceVerified. Truy Xuất Nguồn Gốc TraceVerified là giải pháp hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận đầy đủ thông tin về thực phẩm được sử dụng hàng ngày, từ nơi sản xuất ban đầu đến thành phẩm cuối cùng, các công đoạn trong chế biến và phân phối. Giải pháp này phát huy lợi ích trong đảm bảo an toàn thực phẩm...
 
Tại sao cần Truy xuất nguồn gốc?
 
     • Đáp ứng nhu cầu thông tin về nguồn gốc sản phẩm của người tiêu dùng 
     • Giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm 
     • Hỗ trợ xử lý khi có vấn đề phát sinh (thu hồi sản phẩm, khiếu nại…)
 

Tin tức liên quan

Bình luận